مبانی و پیشینه اختلالات و شکایات روان تنی یا سایکوسوماتیک

مبانی و پیشینه اختلالات و شکایات روان تنی یا سایکوسوماتیک

مبانی و پیشینه اختلالات و شکایات روان تنی یا سایکوسوماتیک

اختلالات و شکایات روان تنی یا سایکوسوماتیک 23 صفحه فایل وورد با منابع

افکار و هیجان‌های آدمی، نحوه واکنش‌دهی وی را تغییر می‌دهند. یکی از واکنش‌های بدنی انسان، بیماری است و ما معمولاً از این مسئله غافل هستیم که بیماری‌های جسمانی نظیر زخم معده، بیماری قلبی و عروقی و آسم ممکن است تحت تأثیر افکار و احساسات قرار گیرند. شواهد زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد، مدت و شاید حتی وقوع این نوع بیماری‌ها می‌تواند تحت تأثیر حالت‌های روانی مبتلایان به آن‌ها قرار گیرد. چنین اختلالی، اختلال روان‌تنی یا اختلال سایکوسوماتیک نام دارد و به صورت اختلال بدنی که...